Változás küszöbén: Társadalomismeret helyett közigazgatási ismeretek

Esős őszi nap volt, amikor a villamosról leszállva megcsörrent a telefonom. Egy egyetemi ismerősöm hívott, hogy a Balassi Bálint Intézetben kellene külföldi egyetemi előkészítős hallgatóknak társadalomismeret tantárgyat tanítani. Történész-politológusként szerinte ez nekem való feladat lenne. Mivel akkoriban még éppen csak belekóstoltam a közigazgatásba, és hiányzott a tanítás, elvállaltam a feladatot. Kidolgoztam a tanmenetet, megírtam a tananyagot, mely az évek előrehaladtával fokozatosan bővült. Közben egyre jobban megszerettem a tantárgyat. Mindenféle korú és nemzetiségű diákkal dolgozhattam, mind a Balassi Bálint Intézetben, mind magántanítás keretein belül. Hamarosan ugyanis azt tapasztaltam, hogy az iskolákban nem tanítják kellő alapossággal a tárgyat, így nagy igény mutatkozott az általam biztosított magánórákra.

Szeretem a diákokat új témákkal és perspektívákkal megismertetni, és látni, amikor kapcsolatot találnak a tanultak és a saját életükben felmerülő kérdések között. Bámulatos látni, mennyire elkötelezettek lesznek, amikor képesek az összetett témákat világosabban megérteni. A legjobb része a munkámnak azonban az, amikor látom, hogy a diákjaim tudatos állampolgárokká válnak, akik megértik a megszerzett tudásból fakadó lehetőségeiket. Az a tudat, hogy ebben a fejlődésben szerepet játszottam, igazán meghatározó a számomra, és ez továbbra is büszkeséggel tölt el minden nap.

Lassan azonban eljön a változás ideje. Társadalomismeret tantárgyból 2023-ban lehet utoljára érettségit tenni. Emiatt egyrészt szomorúságot érzek, mert nagyon sok pozitív élmény ért az évek alatt a tantárgy tanítása során, ugyanakkor motiváltnak is érzem magam, mivel a 2024-től bevezetésre kerülő új érettségi tárgyak, a közigazgatási ismeretek és állampolgári ismeretek, tanítása is hasonló tapasztalatokat ígér. 2010 óta rendelkezem közigazgatási szakvizsgával. Gyakorló közizgatásban dolgozó vezetőként napi szinten foglalkozom a témával.

A közigazgatás tanulása során a szükséges aktuális ismeretek puszta mennyisége ijesztő lehet, mivel a tárgy a szakpolitikák, szabályozások, jogszabályok és módszerek széles skáláját foglalja magában. A közigazgatás tanáraként feladatom biztosítani, hogy a hallgatók megértsék a fontos fogalmakat és a kapcsolódó szabályozásokat, hogy ezeket az ismereteket értelmes és hatékony módon tudják alkalmazni. Ezenkívül olyan valós készségekkel kell felvérteznem őket, amelyeket az osztálytermen kívül is használhatnak a gyakorlatban - például kommunikációs és együttműködési képességekkel -, és amelyeket nehéz lehet megtanítani, ha a diákok elsősorban csak a tankönyvekre hagyatkoznak. Emellett a közigazgatás folyamatosan változó környezetére is figyelemmel kell lennem, lépést kell tartanom a legújabb jogszabályi változásokkal, hogy a diákjaimnak olyan aktuális információkat nyújthassak, amelyek pontosan tükrözik a jelenlegi társadalmi intézményrendszerek működését. A közigazgatás tanítása számos kihívást és fejlődési lehetőséget rejt magában; azonban ezeken a nehézségeken keresztül lehet teljes értékű eredményeket elérni.

Emelt szintű közigazgatási ismeretek e-learning hamarosan elérhető lesz:

https://tarsadalomerettsegi.hu/