Mi történt a római titkosügynökökkel?

Az arcani elnevezésű római kori Kr.u. IV. századi Britanniában működő titkos felderítő hálózatról szerettem volna írni, amikor a forrásokat olvasva egy érdekes értelmezési anomáliára lettem figyelmes.

Ammianus Marcellinus római történetíró szerint:

A "titoktartóknak", azoknak a férfiaknak régi időkre visszanyúló testületét, akikről Constansról szóló események során elmondtam egyet-mást, Theodosius feloszlatta, mert az idők folyamán kezdtek visszaélni hatalmukkal. Kétségtelenül rájuk bizonyult, hogy gazdag zsákmányból juttatott vagy kilátásba helyezett tekintélyes részesedéssel megvesztegették őket. Ennek fejében rendszeresen elárulták a barbároknak, hogy mi történik nálunk. Az volt ugyanis a feladatuk, hogy mindenfelé cirkáljanak messze földeken és tegyenek jelentést hadvezéreinknek a szomszédos törzsek mozgolódásairól." (Ammianus XXVIII.3.8. ford: Szepessy Gyula)

A forrásban szereplő utalás, hogy korábban már beszélt róluk, nem jelent semmit, a munka azon része elveszett.

Látszik, hogy az arcani kifejezéssel is bajban van a fordító: "titoktartóknak". Angolra "the secret ones" vagy "the hidden ones"-ként fordítja a szakirodalom.

Ami biztos, hogy egy ellenséges területen tevékenységet kifejtő fedésben dolgozó, mélységi felderítő egység embereit illetik az arcani kifejezéssel, akik közvetlen a római magasabb parancsokságnak jelentettek. Bebizonyosodott viszont, hogy közülük többen az ellenség által fizetett kettős ügynökként tevékenykednek. Ezért a magyar fordítás szerint feloszlatták őket.

A latin szöveg viszont az alábbit írja:

"Arcanos genus hominum a veteribus institutum, super quibus aliqua in actibus Constantis rettulimus, paulatim prolapsos in vitia a stationibus suis removit: aperte convictos, acceptarum promissarumque magnitudine praedarum allectos, quae apud nos agebantur, aliquotiens barbaris prodidisse. id enim illis erat officium, ut ultro citroque [per longa spatia] discurrentes, vicinarum gentium strepitus nostris ducibus intimarent."

A "paulatim prolapsos in vitia a stationibus suis removit" kifejezés viszont bárhogy fordítom valami olyasmit jelent, hogy "lépésről lépésre/fokozatosan/lassan azokat akik bűnösek voltak visszavonták/eltávolították állomáshelyeikről/előretolt állomásukról.

Magyarán: Lassan, megfelelő indokkal, akár szokott rutin szerint hazahívták őket és feltűnés nélkül végeztek velük.

Ennek a leírt szituációban pedig sokkal több értelme lenne és valószínűbb is. Hiszen, ha megbizonyosodok róla, hogy az ellenségnél fedésben dolgozó hírszerzőim kétkulacsosak lettek, akkor feltűnés nélkül, fokozatosan rendelem őket haza és intézem el őket és a problémát. Nem összehívom a hálózat tagjait és feloszlatom őket, mert azzal az ellenség rögtön levágja, hogy bukta van. Ha meg nem hívom össze, akkor pláne nem egyszerűen csak adminisztratív értelembe feloszlatottnak tekintem az egységet és hagyom őket ott ahol vannak, mert úgy továbbra is potenciális veszélyt jelentenek.

Fontos még megjegyezni, hogy az esetet leíró Ammianus korábban candidati volt, azaz a császár személyes szolgálatában álló ügynök, aki jómaga is több fedett akcióban, illetve mélységi felderítésben vett részt.

A Hadrianus-fal közeli Vindolandában fennmaradt egy kémjelentés is, amit az arcaniakhoz szoktak kötni:

https://romaninscriptionsofbritain.org/inscr.../TabVindol164

https://romaninscriptionsofbritain.org/inscr.../TabVindol162