Hogyan írjunk esszét társadalomismeretből emelt szinten?

Az esszének folyamatos fogalmazásnak kell lennie, nem felsorolásnak. Az irodalomból ismert hármas tagolást kell alkalmazni:

1. Bevezetés
2. Tárgyalás
3. Befejezés

1. Bevezetés: Az esszé tárgyának megjelölése és elhelyezése a társadalomismeret területén. Ha szükséges, akkor a tárgyban megjelölt fogalom definiálása. Például:
"A mai társadalmakban sajátos jelenségként figyelhető meg, hogy..... Ennek komoly társadalmi/gazdasági okai és hatásai vannak."

2. Tárgyalás: Konkrét válaszok a feladatban megfogalmazottakra, úgy, hogy abban minden rendelkezésre álló forrás (van, hogy több van) elemzésre kerüljön és azokkal legyen alátámasztva a válasz, továbbá ezekből önálló következtetést is le kell vonni. Például:
"Ahogy az a térképen/ábrán/forrásban látszik....., ez azt támasztja alá/ebből következik hogy...." "Ennek a következő társadalmi/gazdasági okai vannak.... és ez az alábbi társadalmi/gazdasági következményekkel jár...."

3. Befejezés: Itt a kérdéstől függően lehet összefoglalást, jövőre vonatkozó kitekintést, nemzetközi összehasonlítást, megoldási javaslatot stb. tenni, illetve saját véleményt megfogalmazni. Például:
"... módon kéne támogatni a fiatal felnőttek önálló életkezdését a megítélésem szerint ezzel megelőzhetőek lennének a fent bemutatott ...... negatív hatások"

Fontos még:
- A feladatban meghatározott témáról írj.
- Van, amikor külön ki van emelve 2-3 irányított kérdés a fő feladaton belül. Ezekre feltétlenül mind válaszolni kell, különben sok pontot lehet veszíteni.
- Minél több szakkifejezést kell használni és ezek pontosságára és szakszerűségére ügyelni kell.
- Csak a vonalra írj. Azon túl csak maximum egy sort vesznek figyelembe a javítók, ha túlcsúszik az esszé.
- Bátran fogalmazz mag saját véleményt! Nem veszthetsz vele semmit, de esetenként nyerhetsz vele 1-1 pontot.
- Jó minden esszét beadás előtt újra végigolvasni, de nem közvetlen a befejezése után, mert úgy az ember gyakran átsiklik a hibákon.